Produkty dla drobiu

PREMIKSY

 • LIDERMIX DKA-S E fito 2,5% - brojler 0-14 dni – enzym paszowy + fitaza
 • LIDERMIX DKA-G E fito 2,5% - brojler 15-35 dni – enzym paszowy + fitaza
 • LIDERMIX DKA-F E fito 2,5% - brojler ostatni tydzień-enzym paszowy + fitaza
 • DJR E fito 3% - nioski reprodukcyjne – cały okres produkcji
 • LIDERMIX KG 2% - brojler kaczy i gęsi
 • LIDERMIX KG E fito 3-2,5% - brojler kaczy i gęsi

KONCENTRATY

 • DJ 10%
 • DJ 10% KOLOR

PASZE

 • STARTER  brojlery / 0 – 2 tyg.
 • GROWER  brojlery / 2 – 6 tyg.
 • FINISZER  brojlery / ostatni tydzień
 • GK 1 gęś, kaczka 0 – 3 tyg.
 • GK 2 gęś, kaczka 4 – 6 tyg.
 • KURCZAK1 – krzyżówka 0 – 10 tyg.
 • KURCZAK2 – krzyżówka 10 – 18 tyg.
 • NIOSKA 1 – pierwszy okres nieśności